Instytut Studiów Strategicznych

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych jest specjalistyczną jednostką badawczą podejmującą najważniejsze problemy Polski i współczesnego świata. Obszarem działalności instytutu są stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem integracji Polski z Unią Europejską a także prace badawcze w obszarze upamiętniania dokonań Polaków pomagających Żydom. 

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych prowadzi programy badawcze, w ramach których organizowane są projekty międzynarodowe konferencje, seminaria eksperckie, debaty publiczne, warsztaty, szkolenia i inne:

Wydawnictwo Fundacji Instytut Studiów Strategicznych od początku swojej działalności prowadzi działalność wydawniczą. Publikujemy materiały z konferencji międzynarodowych i seminariów eksperckich oraz monografie i raporty z badań dotyczących najważniejszych zagadnień politycznych, ekonomicznych i społecznych w Polsce i na świecie. W ciągu dwudziestu lat działalności wydaliśmy ponad 100 książek o charakterze naukowym i eksperckim.

Naszą dumą jest wydanie „Księgi Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” w języku polskim. Prowadzony przez Instytut program „INDEX Pamięci Polaków zamordowanych przez hitlerowców za pomoc Żydom” znacznie poszerzył wiedzę historyków i dokumentalistów na temat skali nazistowskich represji wobec Polaków udzielających pomocy Żydom w trakcie okupacji. Program ten kontynuowany jest dzięki projektom edukacyjnym – nietypowe lekcje historii przeprowadziliśmy już w kilkuset szkołach na południu Polski. 

Kontakt: 

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych  
ul. Mikołajska 4   
31-027 Kraków 
tel/fax: +48 12 421 62 50 
e-mail: biuro@iss.krakow.pl

www.iss.krakow.pl